خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61266
شماره مدرک : ‭م۳۱۱۷‬
عنوان و نام پديدآور : کاربرد الگوی باور بهداشتی در تغییر رفتارهای مراقبت از خود بیماران مبتلا به دیابت [مقاله]/ اسدزندی مینو
عنوان نشریه : نشریه پرستاری ایران
شماره / دوره : ، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره‭۶۱‬
تاريخ : ‭۱۳۸۸‬
شماره صفحه : : .‭۷۲ - ۶۱‬
چکیده : زمینه و هدف: دیابت یک بیماری مزمن رو به گسترش و یک مشکل بزرگ بهداشتی در سراسر جهان است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش در چارچوب الگوی باور بهداشتی بر رفتارهای مراقبت از خود بیماران دیابتیک بود.روش بررسی: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی است. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به دیابت بستری در‭4‬ بیمارستان آموزشی شهر تهران بودند که در سال‭85-1384‬ مورد مطالعه قرار گرفتند‭71 .‬ بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند‭35)‬ نفر در گروه مداخله و‭36‬ نفر در گروه کنترل‭.(‬ بعد از تعیین نیازها در چارچوب الگوی باور بهداشتی مداخله آموزشی در گروه مورد صورت گرفت. در ویزیت اولیه و دو ماه بعد از مداخله ابعاد الگو، رفتارهای مراقبت از خود و آگاهی بیماران از طریق مصاحبه ساختار یافته و پرسشنامه بررسی شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار‭SPSS)‬ویرایش‭(12‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: قبل از مداخله آزمون تی تست مستقل تفاوت معنی داری را در آگاهی، رفتارهای خودمراقبتی و ابعاد الگو در دو گروه مورد و شاهد نشان نداد‭P>0.05(.)‬ ولی بعد از مداخله استفاده از همان آزمون بجز در بعد موانع و منافع درک شده در سایر ابعاد الگو بین دو گروه تفاوت معنی داری را نشان داد‭(P<0.05)‬؛ همچنین به جز در بعد مراقبت از پا‭(P>0.05)‬ در سایر رفتارهای مراقبت از خود بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده شد‭P<0.05(.)‬ آزمون های تی زوج شده و ویلکاکسون پس از مداخله افزایش معنی داری را در میانگین و میانه نمرات آگاهی، حساسیت و شدت درک شده، خودکارآمدی و رفتارهای مراقبت از خود در بیماران گروه مداخله نشان دادند‭P<0.05(.)‬نتیجه گیری: به نظر می رسد الگوی باور بهداشتی در آموزش بیماران دیابتی جهت پیش بینی و تغییر رفتارهای مراقبت از خود مفید باشد..
توصیفگر : دیابت
توصیفگر : الگوی باور بهداشتی
توصیفگر : رفتارهای مراقبت از خود
توصیفگر : آگاهی
توصیفگر : آموزش
شناسه افزوده : جباری موروئی مسعود
: عبادی عباس
مجموعه : نشریه پرستاری ایران، جلد‭ ۲۲‬؛ شماره‭۶۱‬‭۱۳۸۸‬: .‭۷۲ - ۶۱‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)