خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام کتابخانه : انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده : مقاله فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره شناسایی : 61279
شماره مدرک : ‭م۳۱۳۱‬
عنوان و نام پديدآور : کیفیت میکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان [مقاله]/ شهریاری علی
عنوان نشریه : تحقیقات نظام سلامت
شماره / دوره : ، جلد‭ ۴‬؛ شماره۲
تاريخ : ‭۱۳۸۹‬
شماره صفحه : : .‭۰ - ۰‬
چکیده : مقدمه: تغذیه با شیر مادر تابع شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع است. مدل بزنف یکی از مدل های جامع مطالعه رفتار به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت تغذیه با شیر مادر تا پایان دوسالگی و عوامل موثر بر آن از طریق سازه های مدل بزنف انجام گرفت.روش ها: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی ازنوع مقطعی می باشد. تعداد‭406‬ مادر دارای کودک‭6‬ الی‭24‬ ماهه به طور نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات با پرسش نامه ای مشتمل بر‭5‬ بخش بر اساس سازه های مدل بزنف به همراه اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید. و از طریق نرم افزار آماری‭spss 18‬ و با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: شیوع تغذیه با شیرمادر‭351‬ نفر‭86.4)‬ درصد) بود‭333 .‬ نفر‭82)‬ درصد‭(‬ دارای آگاهی خوب بودند. بین سطح آگاهی و رفتار شیردهی مادران ارتباط معنی داری وجود داشت‭p<0.05( 285)‬نفر‭2.70)‬ درصد‭(‬ دارای نگرش مطلوب و خیلی مطلوبی بودند. بین نگرش و رفتارشیردهی مادران ارتباط آماری معنی دار یافت نشد‭p>0.05( .)‬ بین هنجارهای انتزاعی همسر، مادر و مادرشوهر با رفتار شیردهی مادران ارتباط آماری معنی دار وجود داشت‭p<0.05(.)‬ ولی در مورد عوامل قادرساز این ارتباط یافت نشد‭p>0.05( .)‬ همچنین بین نوع تغذیه شیرخوار و متغیر های نوع زایمان، تعداد فرزندان و سن مادران ارتباطی مشاهده نشد‭p>0.05(.)‬نتیجه گیری: علاوه بر وجود آگاهی و اطلاعات مادران شیرده، حمایت و تشویق همسر، مادر و مادر شوهر بعنوان هنجارهای انتزاعی در رفتار شیردهی مادران تاثیرمثبتی دارند و در برنامه های تغذیه با شیر مادر به نقش این عوامل توجه بیشتری باید مبذول شود..
توصیفگر : تغذیه با شیر مادر
توصیفگر : شیرخوار
توصیفگر : مدل بزنف
توصیفگر : عوامل قادرساز
توصیفگر : هنجارهای انتزاعی
شناسه افزوده : یونسیان مسعود
: نبی زاده رامین
مجموعه : تحقیقات نظام سلامت، جلد‭ ۴‬؛ شماره۲‭۱۳۸۹‬: .‭۰ - ۰‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)