خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6208
شماره مدرک : ‭ط۴۷۹‬
سرشناسه : ماستری فراهانی، رضا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی سفالومتری جوانان‭ ۱۸-۲۲ ‬ساله در شهر تهران سال‭۷۷-۷۸ ‬/ رضا ماستری فراهانی، اکرم ابو الحسن زاده؛ همکار اذن الله آذرگشب
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی (تهران، مناطق پنجگانه شهر‭(‬، ‭۱۳۷۹‬.
يادداشت : روش تحقیق: توصیفی‭Descriptive study‬
يادداشت : چاپی
چکیده : سابقه وهدف : اندازه های آنترومتریک شامل قد ، وزن ، دورسر ، دور سینه ، ضخامت چربی زیر پوست و غیره می باشد. بخش مهم این اندازه ها مربوط به ابعاد اقطار مختلف جمجمه است. مهمترین ابعاد جمجمه طول و عرض است. شاخص جمجمه از تقسیم عرض به طول ضربه عدد‭ ۱۰۰ ‬بدست می آید ، این شاخص اساس طبقه بندی استاندارد جمجمه است. در صورت وجود استاندارد های آنتروپومتریک ، پیش بینی وضعیت آناتومی نرمال افراد بخصوص در نوزادان و اطفال به آسانی انجام می گرد. همچنین مطالعه و بررسی بعضی از بیماریهای جمجمه ای بادقت بیشتری صورت می پذیرد. از نتایج این تحقیق می توان در برنامه ریزی بهداشتی و درمانی و مطالعات تغذیه ای ، انواع کلاه های ایمنی و عینک های طی و وسایل اپتیکی استفاده نمود. هدف این پژوهش بررسی سفالومتری جوانان‭ ۱۸-۲۲ ‬ساله شهر تهران در سال‭ ۷۷-۷۸ ‬است. مواد و روشها: مطالعه انواع توصیفی است که به صورت مشاهده و مصاحبه و ثبت داده ها در فرم اطلاعاتی بود. ابراز مورد استفده هم سفالومتر مدرج میلیمتری بود. نمونه ها از مناطق پنجگانه تهران به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. تعداد کل نمونه‭ ۹۶۷ ‬نفر افراد مذکر و‭ ۸۹۵ ‬نفر افراد مونث بودند. یافته ها : در بررسی سفالومتری جوانان‭ ۱۸-۲۲ ‬ساله تهران در سال‭۷۷-۷۸ ‬مشخص شد که میانگین عرض و طول جمجمه در جنس مونث‭۱۴۸ ‬و‭ ۱۸۱/۷ ‬و در جنس مذکر‭ ۱۵۳/۹ ‬و‭ ۱۸۸/۰ ‬می باشد. میانگین ایندکس سفالیک در جنس مونث‭ ۸۱/۷۹ ‬و در جنس مذکر‭ ۸۱/۱۲ ‬می باشد. این تفاوت ایندکس سفالیک از نظر آماری معنی دار است. در طبقه بندی استاندارد چهارگانه سفالومتریک افراد دولیکوسفال در هر دو جنس جزو گروههای نارد سفالومتریک بودند ولی افراد براکی سفال و هیپریراکی سفال در هر دو جنس ، گروه غالب سفالومتریک را تشکیل دادند. نتیجه گیری و توصیه ها : در بررسی سفالومتریک جوانان‭ ۱۸-۲۲ ‬ساله شهر تهران در سال‭ ۷۷-۷۸ ‬مشخص شد که میانگین عرض جمجمه جوانان مذکر اره میلیمتر بیشتر از عرض جمجمه جوانان مونث است. میانگین طول جمجمه جوانان مذکر‭ ۶/۳ ‬میلیمتر ، بیشتر از طول جمجمه جوانان مونث است و۰/۰۰۱ ‭P<‬ ، این تفاوت معنی داری است در طبقه بندی چهارگانه سفالومتریک ،‭ ۱۱/۳ ‬درصد جوانان مونث دارای جمجه دولیکوسفال و‭ ۱۰/۱ ‬درصد جوانان مذکر دارای این نوع ججمجمه بودند.‭ ۲۵/۴ ‬درصد جوانان مونث دارای جمجمه مزوسفال و‭ ۲۵/۹ ‬درصد جوانان مذکر دارای این نوع جمجمه بودند. طبقه غالب در هر دو جنس ، جمجمه براکی سفال بود که‭ ۳۶ ‬درصد جمجمه افراد مونث ،‭ ۳۳/۳ ‬درصد جمجمه افراد مذکر هیپربراکی سفال بودند. هر یک از طبقات چهارگانه سفالومتریک با توجه به عوامل نژادی و سنی ، اکولوژیک و تولوژیک می توانند بصورت غالب یا نادر در بروز نماید. عوامل مثل شهرنشینی و روستانشینی ، عوامل اقتصادی اجتماعی هم می تواند تاثیر داشته باشد. میانگین ایندکس سفالیک با درجه تحصیلی هم مرتبط است و مقدار آن بالا می رود.
موضوع : ‭Iran - epidemiology‬
موضوع : ‭Skull - anatomy&histology‬
موضوع : ‭Anthropometry - adolescence‬
موضوع : ‭Cephalometry - standards‬
توصیفگر : سفالومتری - استانداردها‭Cephalometry - standards‬
توصیفگر : آنتروپومتری - نوجوانان‭Anthropometry - adolescence‬
توصیفگر : جمجمه - کالبدشناسی و بافت شناسی‭Skull - anatomy&histology‬
توصیفگر : ایران - اپیدمیولوژی‭Iran - epidemiology‬
شناسه افزوده : ابو الحسن زاده، اکرم ، مجری طرح
شناسه افزوده : آذرگشب، اذن الله ، همکار طرح
مبدا اصلي : IR کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرمت انتشار : چاپی
کارفرما : رضا ماستری فراهانی، اکرم ابو الحسن زاده
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)