خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6287
شماره مدرک : ‭ط۱۲۳‬
سرشناسه : جاوید، مجید، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از دو روش آموزش مبتنی بر مساله و سخنرانی بر میزان یادگیری و یادآوری دانشجویان پرستاری/ مجید جاوید؛ همکاران طرح زهرا عطاء الهی، محسن محمودی، علیرضا بابایی
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری (تهران، دانشکده پرستاری و مامائی‭(‬، ‭۱۳۷۷‬.
يادداشت : روش تحقیق: نیمه تجربی‭Quasi - Experimental‬
يادداشت : چاپی
چکیده : نقش عمده آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه ، ترویج و ارتقاء دانش ، تحقیق و تتبع و زمینه‌سازی برای توسعه کشور است. آموزش پزشکی بخشی از نظام آموزشی عالی است که با حیات انسانها سروکار دارد ، لذا توجه به جنبه‌های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آموزش پزشکی باید با پیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر جامعه هماهنگ بوده و افراد توانا درحل مسائل بالینی و با تفکر خلاق و انتقادی و پویا در فرآیند کار گروه تربیت نماید. یکی از رویکردهای پیشنهادی صاحب‌نظران برای دستیابی به این اهداف یادگیری مبتنی بر مساله است که از اواخر دهه‭ ۱۹۶۰ ‬توسط با روز بکار گرفته شده و گسترش جهانی یافته است. بررسی حاضر به منظور تعیین تاثیر و مقایسه میزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری از دو روش آموزش سخنرانی و یادگیری مبتنی بر مساله در سال‭ ۱۳۷۵ ‬در دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی انجام شد. این پژوهش نیمه تجربی بر روی دو گروه از دانشجویان ترم پنج بصورت کامل و بدون تغییر (طرح گردهمایی تا معادل‭(‬ انجام گردید. (کل نمونه‌ها‭ ۶۸ ‬نفر‭.(‬ پس از کسب رضایت واحدهای مورد پژوهش و تکمیل پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک که شامل‭ ۱۴ ‬سوال بود با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش نظری (فرم الف‭(‬ پیش آزمون انجام شد و روش آموزش برای گردهمای بصورت تصادفی انتخاب گردید و هر یک از گروههای مورد پژوهش به مدت ده ساعت طی‭ ۵ ‬جلسه‭ ۲ ‬ساعته به یکی از دو شیوه در مبحث ارولوژی و مراقبتهای پرستاری آن آموزش دیدند و در پایان جلسه پنجم پس آزمون بلافاصله (فرم الف‭(‬ و سه هفته بعد از آن آزمون میزان یادداری (فرم ب‭(‬ انجام گردید فرمهای سنجش دانش نظری الف و ب هر یک حاوی‭ ۷۰ ‬سوال چهارگزینه‌ای که با ضریب همبستگی میرسون‭ ۰/۹۷ ‬همتا بودند. به منظور بررسی تشابه دو گروه در رابطه با متغیرهای دموگرافیک از آزمونهای آماری استفاده شد که بجز متغیرهای تعداد افراد خنوار ، معدل ترم قبل و معدل کیفی دیپلم در دیگر موارد تفاوت معنی دار آماری میان دوره وجود نداشت که متغیرهای فوق تحت نظر گرفته شدند. نتایج تحقیق نشان داد در گروه مبتنی برمساله میانگین پیش آزمون ۱/۴۵)‭(‬ ، پس‌آزمون بلافاصله بعد از آموزش ‭۱۴/۲۳)‬‭(‬ و پس آزمون سه هفته بعد از آموزش ‭۱۷/۵۳)‬‭(‬ می باشد و در گروه سخنرانی میانگین نمرات پیش آزمون ‭۱/۴۳)‬‭(‬ پس‌آزمون بلافاصله بعد از آموزش‭ ۱۶/۸۳ ‬و سه هفته بعد از آموزش ‭۱۴/۰۹)‬‭(‬است که آزمون (آماری‭(‬ اختلاف معنی‌دار آماری را بین پیش آزمونها نشان نداد ‭۰/۱)‬‭(p >‬ ، حال آنکه اختلاف بین پس آزمونهای بلافاصله (با (۰‭(p=‬ و سه هفته بعد از آموزش (۰‭(p=‬ از نظر آماری معنی دار بود. نتایج نشان داد که هر دو روش آموزش با‭ ۱۰۰ ‬درصد اطمینان بر میزان یادگیری واحدهای مورد پژوهش تاثیر داشته است ولی روش آموزش سخنرانی با ۰‭P Value =‬ بر میزان یادگیری تاثیر بیشتری داشته است ، حال آنکه روش آموزش مبتنی بر مساله با‭ ۱۰۰ ‬درصد اطمینان موجب یادداری بهتر واحدهای مورد پژوهش گشته است ، که علت آن را می توان در کسب فعال اطلاعات و انگیزه جهت یادگیری مداوم دانست که ماحصل استفاده از این شیوه آموزش است.
موضوع : ‭Educational, Measurment‬
موضوع : ‭Learning - education‬
موضوع : ‭Teaching - methods‬
موضوع : ‭Students, Nursing‬
موضوع : ‭Problem Solving‬
موضوع : ‭Problem - Based Learning‬
موضوع : ‭Education, Medical - methods‬
موضوع : ‭Education, Nursing - methods‬
توصیفگر : آموزش پرستاری - روشها‭Education, Nursing - methods‬
توصیفگر : آموزش پزشکی - روشها‭Education, Medical - methods‬
توصیفگر : یادگیری بر مبنای حل مسئله‭Problem - Based Learning‬
توصیفگر : حل مسئله‭Problem Solving‬
توصیفگر : دانشجویان پرستاری‭Students, Nursing‬
توصیفگر : تدریس - روشها‭Teaching - methods‬
توصیفگر : یادگیری - آموزش‭Learning - education‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)