خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6308
شماره مدرک : ‭ط۶۳‬
سرشناسه : پور غلامی، حسین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات استروژن و مکانیسم های احتمالی آن بر تشنج های ایجاد شده به روش کیندینگ الکتریکی آمیگدال در موشهای صحرایی نر/ محمد حسین پور غلامی؛ همکاران طرح مهدی صابری، معصومه جرجانی
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی (تهران، دانشکده پزشکی‭(‬، ‭۱۳۷۶‬.
يادداشت : روش تحقیق: نیمه تجربی‭Quasi - Experimental‬
يادداشت : چاپی
چکیده : کاهش آستانه و تغییر در فرکانس فعالیتهای تشنجی با تجویز استروژن ، در مدلهای صرعی حیوانی و نیز تغییرات مشابه به موازات مراحل سیکل قاعدگی ، بیانگر دخالت این هورمون در فعالیتهای صرعی - تشنجی می باشد. لکن اثرات دقیق این هورمون بر طول حملات صرعی و تشنجات منتشر و نیز آثار آن درحالات حاد و مزمن و مکانیسم‌های احتمالی در تشدید این فعالیتها به درستی روشن نیست. از طرفی اکثر مطالعات قبلی در جنس ماده انجام شده و تاکنون مشخص نشده که این آثار آیا وابسته به جنس بوده یا عمومیت دارد. در این مطالعه با استفاده از مدل کیندلینگ الکتریکی آمیدگدال که بسیار شبیه صرع نسبی کمپلکس‭(Complex partial)‬ نوع انسانی است ، رابطه دوزهای مختلف‭EB‬ و اثرات حاد و مزمن آن بر مرحله تنشج‭(SS)‬ ، میزان تخلیه‌های متعاقب‭(ADD)‬ ، میزان مرحله‭ ۵ ‬کیندلینگ‭(S5D)‬ و تاخیر در بروز مرحله ۴‭(S4L)‬ بررسی گردید. اثرات استرادیول بر آستانه تحریک و روند اکتساب کیندلینگ و نیز بررسی مکانیسم‌های احتمالی ژنومیک و غیرژنومیک درگیر در بروز اثرات حاد و مزمن از اهداف دیگر این تحقیق بوده است. نتایج حاصله نشان داد که : ۱- استرادیول بنزوات با دوز واحد کیلوگرم/ میوگرم‭ ۱۰ ‬اثری بر پارامترهای کیندلینگ نداشته ولی با دوز کیلوگرم/میوگرم، ۳۰ ‭ADD‬ و‭S4L‬ سریعا پس از‭ ۱۵ ‬دقیقه ، بطور معنی‌داری به ترتیب افزایش و کاهش یافته و‭S5D‬ نیز پس از‭ ۱/۵ ‬ساعت افزایش می یابد. با تجویز دوز کیلوگرم/میوگرم‭ ۵۰ ‬اثرات با تاخیر بروز نموده و متغیر می باشد. ۲- در درمان مزمن با‭EB‬ نیز اثرات وابسته به دوز و زمان بوده و اثری سه فازی شامل افزایش اولیه پارامترها (مشابه درمان حاد‭(‬ ، کاهش متغیرهای کیندلینگ شامل‭SS‬ ،‭ADD‬ و‭S5D‬ بعد از‭ ۴۸ ‬ساعت و افزایش نهایی‭S5D‬ پس از‭ ۹۶ ‬ساعت ایجاد می گردد. ۳- تاموکسیفن سیترات (آنتاگونیتس گیرنده استروژن‭(‬ با دوز کیلوگرم/میلیگرم‭ ۳‬، به تنهایی یا همراه با استرادیوال بنزوات (کیلوگرم/میوگرم‭۳۰ ‬‭(‬ اثرات مهاری برافزایش‭ADD‬ داشته ولی با دوز کیلوگرم/میلیگرم‭ ۱۰ ‬اثرات مشابه‭EB‬ ایجاد می نماید. در ضمن باعث مهار اثر وقفه‌ای‭EB‬ بر پارامترهای کیندلینگ (پس از‭ ۴۸ ‬ساعت‭(‬ می گردد. ۴- پیش درمانی با‭MK801‬(کیلوگرم/میلیگرم ۲‭(‬ و‭DNQX‬(کیلوگرم/میلیگرم‭۷/۵ ‬‭(‬ ، باعث مهار افزایش‭ADD‬ توسط‭EB‬ گردیده و نشان می دهد که گیرنده‌های‭NMDA‬ و‭Non-NMDA‬ احتمالا در افزایش سریع‭ADD‬ توسط‭EB‬ نقش دارند. ۵- پیش درمانی با بیکوکولین (کیلوگرم/میلیگرم ۱‭(‬ ، تزریق داخل آمیگدال انیسومایسین (میو لیتر‭ ۱ ‬از محلول‭mmol/ml‬‭۳۰‬‭(‬ و نیز تاموکسیفن سیترات سبب وقفه اثرات مهاری‭EB‬ بر متغیرای کیندلینگ پس از‭ ۴۸ ‬ساعت گرده که حتمالا نشان دهنده اثر ژنومیک‭EB‬ و ارتباط آ با گیرنده‌های‭GABA‬ یا افزایش میزان‭GABA‬ در این مرحله می باشد. ۶- تجویز‭EB‬(کیلوگرم/میوگرم‭۳۰ ‬‭(‬ روند اکتساب کیندلینگ را در موشهای صحرایی نر تسریع نموده و آستانه تحریک الکتریکی را بطورمعنی داری سریعا کاهش می دهد. لذا می توان نتیجه گرفت که با افزایش اولهی سطح استروژن در بدن ، در کوتاه مدت فعالیتهای صرعی تسریع و تشدید و در طولانی مدت آثار متغیری ایجاد می گردد. زیرا این هورمون همزمان با افزایش سریع تخلیه‌های متعاب ،‭S4L‬ را بطور معنی‌داری کاهش داده است. همچنین کاهش سریع آستانه تحریک احتمالا نشان دهنده اثر این هورمون بر کانون تحریک و در نتیجه کانون فعالیت صرعی می باشد. با تسریع روند کیندلینگ و کاهش‭S4L‬ می توان گفت استرادیول احتمالا انتشار حملات صرعی را تسریع نموده و در ضمن آثار این هورمون وابسته به جنس نمی باشد.
موضوع : ‭Rats‬
موضوع : ‭Seizures - drug therapy‬
موضوع : ‭Estrogens - pharmacology‬
موضوع : ‭Estradiol - therapeutic use‬
موضوع : ‭Estrogens - therapeutic use‬
موضوع : ‭Brain Inguries - pathology‬
موضوع : ‭Kindling ( Neurology) - animal‬
توصیفگر : کیندلینگ (عصب شناسی‭- (‬ حیوان‭Kindling ( Neurology) - animal‬
توصیفگر : آسیب های مغز آسیب شناسی‭Brain Inguries - pathology‬
توصیفگر : استروژنها - استفاده درمانی‭Estrogens - therapeutic use‬
توصیفگر : استرادیول - استفاده درمانی‭Estradiol - therapeutic use‬
توصیفگر : استروژنها - دارو شناسی‭Estrogens - pharmacology‬
توصیفگر : حمله های تشنجی - دارو درمانی‭Seizures - drug therapy‬
توصیفگر : موشهای صحرایی‭Rats‬
شناسه افزوده : صابری، مهدی ، همکار طرح
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)