خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6396
شماره مدرک : ‭ط۴۶۳‬
سرشناسه : پورغلامی، محمد حسین، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی نقش دوپامینرژیک در بی دردی ناشی از استرس شنا/ محمد حسین پور غلامی؛ همکار طرح ترانه معینی زنجانی
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی (تهران، دانشکده پزشکی‭(‬ ، ‭۱۳۷۱‬.
يادداشت : روش تحقیق: ؟
يادداشت : چاپی
چکیده : سابقه و هدف : یکی از اثرات استرس ، ایجاد بی دردی است. استرس موجب بروز تغییرات وسیعی در سطح واسطه های شیمیایی عصبی از جمله دوپامین می گردد. دوپامین در تعدیل پاسخ به محرکات دردزا دخالت دارد. بنابراین دخالت سیستم دوپامنیرژیک در بیدردی ناشی از استرس شنا محتمل در این مطالعه این فرضیه مورد آزمایش قرار گرفته است. مواد و روشها : آزمایش ها با استفاده از موش سوری‭MICE‬ نر به وزن‭ ۲۰-۳۰ ‬گرم استفاده شده و در مرحله آستانه طبیعی درد و زمان عکس العمل طبیعی حیوان اندازه گیری شد. در مرحله آستانه درد طبیعی‭ ۳۰ ‬دقیقه قبل از تزریق دارو یا سالن اندازه گیری شد. حیوانات که باید استرس داده شوند‭ ۳ ‬دقیقه در آب‭ ۲۰ ‬درجه شنا داده شده و سپس به مدت‭ ۲ ‬دقیق توسط گرمای لامپ خشک شوند. از زمان های‭ ۵ ‬و‭ ۱۵‬و‭ ۲۵ ‬دقیقه بعد از استرس آستانه درد اندازه گیری شد. نتایج حاصله از طریق آزمون های‭ANOVA‬ و‭T-test‬ بررسی شده و۰/۰۵ ‭P<‬ قرار داده شد. یافته ها : اعمال استرس شنا موجب افزایش تاخیر در پاسخ دهی حیوان‭SIA‬ نسبت به محرک دردزا گردید. در هیچ کدام از موارد تجویز دارو بدون اعمال استرس اثری بر تاخیر در واکنش حیوان نسبت به محرک دردزا نداشته است. آپومرفین اگونیست دوپامینی با مقادیر کم موجب تقویت‭SIA‬ ولی با مقادیر بالاتر بدون تاثیر بر‭SIA‬ بوده است. سولپراید انتاگونیست‭D2‬ به تنهایی اثری بر‭SIA‬ نداشته است. مصرف سولپیراید‭ ۱۵ ‬دقیقه قبل از آپومرفین موجب مهاراثر تقویتی آپومرفین بر‭SIA‬ گردیده است. مصرف هالوپریدول‭ ۱۵ ‬دقیقه قبل از اعمال استرس موجب تقویت‭SIA‬ گردید ولی مصرف ان قبل از آپومرفین تفاوت معنی داری نیست به هالوپریدول به تنهایی موجب نگردید. استفاده از آنتاگونیست‭D1‬ با مقادیر مختلف به تنهایی قبل از اعمال استرس موجب تقویت‭SIA‬ گردید.استفاده از‭SCH23390‬ قبل از آپومرفین در حالی که درمقایسه با آپومرفین به تنهایی موجب افزایش‭SCH‬ به تنهایی تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. استفاده از‭SCH23390‬ آنتاگونیست‭D1‬ با مقادیر مختلف به تنهایی قبل از اعمال استرس موجب تقویت‭SIA‬ می گردد. استفاده از‭(0/1mg/kg) SCH23390‬ در برابر آپومرفین در مقایسه با‭SCH23390‬ به تنهایی با آپومرفین به تنهایی تغییر معنی داری را در‭SIA‬ ایجاد ننموده است. نتیجه گیری و توصیه : تحت شرایط ذکر شده در موش سوری نر ، اعمال استرس شنا به مدت‭ ۳ ‬دقیقه در آب‭ ۲۰ ‬درجه موجب بروز بی دردی افزایش آستانه احساس درد می گردد. این بی دردی حاصل با تحریک گیرنده‭D2‬ پیش سیناپی و کاهش آزاد سازی مرکزی دوپامین تقویت می گردد و بیانگر رابطه معکوس دوپامین با بی دردی ناشی از استرس می باشد. توصیه : امکان گسترش این تحقیق با داروهای دیگر قطعا وجود دارد.
موضوع : ‭Rats‬
موضوع : ‭Paining Treshold‬
موضوع : ‭Swimming - psychology‬
موضوع : ‭Analgesia‬
موضوع : ‭Stress, Psychological‬
موضوع : ‭Dopamine Agonists - pharmacology‬
موضوع : ‭Receptors, Dopamine - physiology‬
موضوع : ‭Dopamine Agonists - pharmacokinetics‬
موضوع : ‭Analgesics - pharmacology‬
موضوع : ‭Apomorphine - pharmacology‬
موضوع : ‭Dopamine - physiology‬
موضوع : ‭Stress - physiopathology‬
موضوع : ‭Dopamine Antogonists - pharmacology‬
موضوع : ‭Dopamine - pharmacokinetics‬
توصیفگر : دوپامین - فارماکوکینتیک‭Dopamine - pharmacokinetics‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)