خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6435
شماره مدرک : ‭ط۳۰۸‬
سرشناسه : ستاری، ماندانا، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه ایمونوگلوبولین‌های پالپ با پوسیدگی دندان/ ماندانا ستاری؛ همکار اصلی مریم گنجه زاده روحانی؛ مشاور طرح محمد اثنی عشری
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دنشکده دندانپزشکی ( تهران، دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و تهران و‭(...‬، ‭۱۳۸۰‬.
يادداشت : روش تحقیق: تحلیلی‭Analitical‬
يادداشت : چاپی
چکیده : علاوه بر میکروارگانیسم‌ها که علت اصلی پوسیدگی دندان و بیماریهای پالپ هستند ، پاسخ دفاعی پالپ میزبان در برابر تحریکات وارد شده نیز در پاتوژنز بیماریهای پالپ نقش دارد. حضور سلول‌های ایمنی و انواع مختلف ایمونوگلوبولین‌ها در پالپ ملتهب نشان‌دهنده مشارکت عوامل مزبور در بروز بیماریهای پالپ است. با توجه به نکات مبهم بسیار در زمینه ایمونوپاتوژنز بیماریهای مزبور ، هدف از انجام این تحقیق را بر پایه تعیین رابطه میان حضور و غلظت ایمونوگلوبولین‌های‭IgM‬ ،‭IgG‬ ،‭IgA‬ پالپ با پوسیدگی دندان بنا نمودیم. مواد و روشها: برای این منظور از بین بیماران مراجعه کننده به بخشهای جراحی فک و صورت دانشکده‌های دندانپزشکی دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران ، درمانگاههای قاضی طباطبایی و بهفر تهران و یک کلینیک دندانپزشکی در شهر کرمان ، در مجموع‭ ۴۰ ‬نونه پالپی مربوط به‭ ۱۰ ‬مورد دندان سالم ،‭ ۱۰ ‬مورد پوسیدگی در حد مینا ،‭ ۱۰ ‬مورد پوسیدگی در حد‭ ۱/۲ ‬خارجی عاج و‭ ۱۰ ‬مورد پوسیدگی در حد‭ ۱/۲ ‬داخلی عاج جمع‌آوری شدند. میانگین سنی بیماران در گروههای مزبور بترتیب عبارت بودند از :‭ ۲۸/۸+-۶/۵ ، ۲۲/۷+-۲/۵ ، ۲۵/۱+-۹/۲ ‬سال و درصد دو جنس در این گروهها بترتیب عبارت از‭ ۵۰ ‬درصد زن و‭ ۵۰ ‬درصد مرد ،‭ ۸۰ ‬درصد زن و‭ ۲۰ ‬درصد مرد ،‭ ۵۰ ‬درصد زن و‭ ۵۰ ‬درصد مرد ، و‭ ۶۰ ‬درصد زن و‭ ۴۰ ‬درصد مرد بودند. پس از خارج نمودن نمونه‌های پالپی از دندانهای موردنظر ، نمونه‌ها را مودر کشت‭ ۳ ‬روزه بافتی قرار داده و سپس جهت تعیین حضور و غلظت‭IgM‬ ،‭IgG‬ ،‭IgA‬ درمایع رویی کشت از روش‭SRID‬ استفاده شد. یافته‌ها: موارد حضور‭IgG‬ در نمونه‌های مربوط به موارد سالم ، پوسیدگی در حد مینا ، پوسدیگی در حد‭ ۱/۲ ‬خارجی عاج و پوسیدگی در حد‭ ۱/۲ ‬داخلی عاج بترتیب عبارت بودنداز :‭ ۱۰ ‬درصد ،‭ ۰ ‬درصد ،‭ ۰ ‬درصد ،‭ ۱۰ ‬درصد و میانگین غلظت‭IgG‬ در این موارد بقرار زیر بود:‭ ۹۶+-۲۸۷/۹ ، ۰ ، ۹۱+-۲۸۷/۷۷ ‬میلیگرم درصد. به حضور‭IgM‬ و‭IgA‬ در هیچیک از نمونه‌های مورد مطالعه برخورد نشد. با انجام آنالیزهای آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ، آزمون‭t‬ ، آزمون دقیق فیشر وآزمون‭Chi square‬ ، مشخص شد که از لحاظ حضور و غلظت‭IgG‬ بین‭ ۴ ‬گروه مو در مطالعه ، اختلاف آماری معنی دار وجود ندارد.
موضوع : ‭Immunoglobolin M - diagnostic use‬
موضوع : ‭Immunoglobolin G - diagnostic use‬
موضوع : ‭Immunoglobolin A - diagnostic use‬
موضوع : ‭Immunoglobolins - diagnostic use‬
موضوع : ‭Dental Pulp - injuries‬
موضوع : ‭Dental Pulp - immunology‬
موضوع : ‭Dental Caries - etiology‬
توصیفگر : پوسیدگیهای دندان - علت شناسی‭Dental Caries - etiology‬
توصیفگر : پالپ دندان - ایمنی نشاسی‭Dental Pulp - immunology‬
توصیفگر : پالپ دندان - آسیبها‭Dental Pulp - injuries‬
توصیفگر : ایمونوگلوبولینها - استفاده تشخیصی‭Immunoglobolins - diagnostic use‬
توصیفگر : ایمونوگلوبولین‭- A‬ استفاده تشخیصی‭Immunoglobolin A - diagnostic use‬
توصیفگر : ایمونوگلوبولین‭- G‬ استفاده تشخیصی‭Immunoglobolin G - diagnostic use‬
توصیفگر : ایمونوگلوبولین‭- M‬ استفاده تشخیصی‭Immunoglobolin M - diagnostic use‬
شناسه افزوده : گنجه زاده روحانی، مریم ، همکار طرح
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)