خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6442
شماره مدرک : ‭ط۴۵۰‬
سرشناسه : کاسب، فاطمه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر ماکرونوترینتها بر پاسخهای قلبی - عروقی و متابولیک در افراد سالم و دیابتی نوع‭II‬/ فاطمه کاسب، مسعود کیمیاگر؛ همکاران اصلی محمد حسین سلطانی، مصطفی حسینی
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده‭ ؟‬(یزد، مرکز تحقیقاتی - درمانی دیابت افشار‭(‬، ‭۱۳۸۰‬.
يادداشت : روش تحقیق: کارآزمایی بالینی‭Clinical trials‬
يادداشت : چاپی
چکیده : سابقه و هدف: دیابت شیرین یکی از شایعترین بیماریهای غدد درون‌ریز می باشد که همگان با صنعتی شدن و اشاعه فرهنگ زندگی غربی در بسیاری از نقاط جهان روند صعودی یافته است. علیرغم شناخت بعضی از تغییرات همودینامیک و متابولیک ناشی از غذا در افراد سالم تغییرات سیستم گردش خون و متابولیک افراد دیابتیک بعد از مصرف غذا و فرآیند هضم همچنین در پرده ابهام می باشد. به منظور شناخت تغییرات همودینامیک و متابولیک ناشی از مصرف ماکرونوترینتها در افراد دیابتی نوع‭II‬ و مقایسه با افراد سالم بررسی حاضر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال‭ ۱۳۸۰ ‬صورت پذیرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی بر روی‭ ۱۰ ‬فرد سالم و‭ ۱۵ ‬بیمار دیابتی انجام و پاسخهای متابولیک شامل انسولین ، نوراپی نفرنی و قند خون ، قبل و تغییرات آن تا‭ ۶ ‬مرحله یعنی‭ ۱۲۰ ، ۹۰ ، ۶۰ ، ۳۰ ، ۱۵ ‬و‭ ۱۸۰ ‬دقیقه بعد از مصرف نشاسته گندم ، کازئینات سدیم و روغن زیتون و پاسخهای قلبی - عروقی شامل برون ده قلبی ، ضربان قلب ، حجم ضربه‌ای فشار متوسط شریانی ، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک ، قبل و تغییرات آن تا‭ ۵ ‬مرحله یعنی‭ ۹۰ ، ۶۰ ، ۳۰ ، ۱۵ ‬و‭ ۱۲۰ ‬دقیقه بعد از مصرف ماکرونوترینتهای فوق الذکر تعیین گردید. ماکرونوترینتهای فوق الذکر به میزان‭ ۱۰ ‬کیلو کالری به ازاء هر کیلوگرم وزن مطلوب به فاصله حداقل یک هفته دریافت گردید. نتایج با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس دو طرفه با اندازه‌گیریهای تکراری ،‭- t‬ مستقل ،‭- t‬ زوج و ضریب همبستگی پیرسون مورد قضاوت قرار گرفت. یافته‌ها: ‭ ۱۰‬فرد سالم ‭ ۴)‬زن و‭ ۶ ‬مرد : سن‭ ۳۶/۶+-۸/۵ ‬سال ، دامنه‭ ۳۰-۴۸ ‬، نمایه توده بدن ۲kg/m‭ ۲۴+-۱/۲‬، دامنه‭۲۲-۲۵ ‬‭(‬ و‭ ۱۵ ‬بیمار دیابتی نوع‭II‬ ‭ ۴)‬زن و‭ ۱۱ ‬مرد : سن‭ ۳۸/۹+-۵/۲ ‬سال ، دامنه‭ ۲۹-۴۷ ‬، نمایه توده بدن ۲‭kg/m‬‭ ۲۴+-۱/۶‬، دامنه‭۲۱-۲۶ ‬‭(‬ مورد بررسی قرار گرفتند. تغییرات پاسخ انسولین افراد مورد بررسی در زمانهای مختلف و بعد از ماکرونوترینتهای متفاوت معنی‌دار بود ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ انسولین اولیه در افراد دیابتی نوع‭mU/ml] II‬‭۰/۵)‬‭(SE‬‭۱۱/۳‬‭[‬ بالاتر از افراد سالم‭mU/ml]‬‭۰/۹)‬‭(SE‬‭۹/۱‬‭[‬ بود اما این اختلاف معنی‌دار نبود. انسولین بعد از دریافت کربوهیدرات ، پروتئین و چربی در هر دو گروه ، افزایش یافت‭p)‬ بترتیب درافراد سالم برابر با‭ ۰/۰۰۱ ، ۰/۰۰۸ ‬و‭ ۰/۰۰۵ ‬و در افرد دیابتی نوع‭II‬ برابر با‭ ۰/۰۰۲ ، ۰/۰۰۳ ‬و‭.(ns‬ تغییرات پاسخ نوراپی نفرین افراد مورد بررسی در زمانهای مختلف معنی‌دار بود ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ نوراپی نفرین اولیه بطور معنی داری در افراد سالم‭pg/ml]‬‭۲۲)‬‭(SE‬‭۷۵۰‬‭[‬ بالاتر از افراد دیابتی [۹‭(SE‬‭۱۹۹‬‭[‬ بود ‭۰/۰۰۱)‬‭.(p=‬ نوراپی نفرین بطور معنی‌داری بدنبال دریافت کربوهیدرات ، پروتئین و چربی در افراد دیابتی و سالم [بترتیب ‭۰/۰۰۲ ، ۰/۰۰۳)‬‭(p=‬ و ‭ ۰/۰۰۵ ، ۰/۰۱)‬و‭۰/۰۰۸ ‬‭[(p=‬ افزایش یافت. نوراپی نفرین قبل و بعد از مداخله بین دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ تغییرات قند خون در افراد مورد بررسی بعد از دریافت هر سه ماکرونوترینتدر زمانهای مختلف معنی‌دار بود ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ میزان قندخون ناشتا در افراد دیابتی‭mg/dl]‬‭۶/۵)‬‭(SE‬‭۱۳۴‬‭[‬ بالاتر از افراد سالم‭mg/dl]‬(۲‭(SE‬‭۸۶‬‭[‬ بود ‭۰/۰۰۱)‬‭.(p =‬ بعد از دریافت کربوهیدرات ، پروتئین و چربی قندخون در افراد سالم افزایش یافت‭p)‬ بترتیب برابر با‭ ۰/۰۲ ، ۰/۰۰۱ ‬و‭۰/۰۱ ‬‭.(‬ در بیماران دیابی قندخون بعد از دریافت کربوهیدرات و پروتئین افزایش یافت (بترتیب‭۰/۰۰۵ ‬‭p=‬ ،‭(ns‬ اما بتدریج بعد از دریافت چربی کاهش یافت ‭۰/۰۱)‬‭.(p =‬ مصرف ماکرونوترینتها در افراد سالم سبب افزایش معنی‌دار و تدریجی در برون ده قلبی شد ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ در حالیکه در افراد دیابتی تغییرات برون ده قلبی معنی‌دار نبود. در افراد سالم فشار خون سیستولیک و فشار متوسط شریانی بعد از دریافت ماکرونوترینتها افزایش یافت ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ در افراد دیابتی بعد از دریافت ماکرونوترینتها فشارخون سیستولیک کاهش یافت‭(Ns)‬ و فشار متوسط شریانی افت معنی‌داری نشان داد ‭۰/۰۵)‬‭.(p <‬ در هر دو گروه فشار خون دیاستولیک تغییری نشان نداد.
موضوع : ‭Nutritional And Metabolic Diseases - blood‬
موضوع : ‭Cardiovascular System - metabolism‬
موضوع : ‭Metabolic Diseases - diet therapy‬
موضوع : ‭Metabolism - physiopathology‬
موضوع : ‭Diabets Mellitus - diet therapy‬
موضوع : ‭Diabetes Mellitus, Type 2 - blood‬
توصیفگر : دیابت ملیتوس نوع‭ ۲ ‬- خون‭Diabetes Mellitus, Type 2 - blood‬
توصیفگر : دیابت ملیتوس - رژیم درمانی‭Diabets Mellitus - diet therapy‬
توصیفگر : سوخت و ساز - فیزیوپاتولوژی‭Metabolism - physiopathology‬
توصیفگر : بیماریهای سوخت و ساز - رژیم درمانی‭Metabolic Diseases - diet therapy‬
توصیفگر : دستگاه قلب و عروق - سوخت و ساز‭Cardiovascular System - metabolism‬
توصیفگر : بیماریهای تغذیه و سوخت و ساز - خون‭Nutritional And Metabolic Diseases - blood‬
شناسه افزوده : کیمیاگر، مسعود، مجری طرح
شناسه افزوده : سلطانی، محمد حسین ، همکار طرح
شناسه افزوده : حسینی، مصطفی ، همکار طرح
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)