خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 6462
شماره مدرک : ‭ط۵۰‬
سرشناسه : نعیمی، صدیقه، مجری طرح
عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه آگاهی ، نگرش و عملکرد با پوسیدگی استخوان زنان‭ ۴۰-۶۰ ‬ساله شهر تهران/ صدیقه نعیمی
وضعيت نشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی ( تهران، بیمارستان لقمان‭(‬، ‭۱۳۸۱‬.
يادداشت : روش تحقیق: توصیفی‭Descriptive study‬
يادداشت : چاپی
چکیده : یکی از شایعترین مشکلات زنان خصوصا از دهه سوم عمر به بعد پوکی استخوانها می باشد. این عارضه‭ ۲۵ ‬درصد زنان بالای‭ ۶۵ ‬سال را بطورجدی درگیر می نماید عوامل متعددی می توانند در ایجاد این عارضه نقش داشته باشند (از جمله وضعیت تغذیه ، تحرک ، مصرف سیگار ، قهوه ، یائسگی‭.(‬ در برخی از پژوهشها میزان آگاهی ، باورها و عملکردهای افراد در مورد پوکی استخوان هم به عنوان عاملی که می تواند بر بروز یا تشدید پوکی استخوان نقش داشته باشد ، مطرح گردیده است. در حالیکه در برخی از گزارشات این عامل کم اهمیت تلقی شده. به لحاظ پیشرفت مخفیانه و تدریجی این بیماری به نظر می رسد میزان دانش و نگرش افراد می تواند در عملکردهای ایشان در قبال پوکس استخوان موثر باشد. همچنین با توجه به تناقضات موجود در مورد میزان تاثیر انی عوامل ، لذا در این تحقیق در نظر داشتیم میزان آگاهی ،باورها و عملکردهای زنان‭ ۴۰-۶۰ ‬ساله شهر ترهان در رابطه با پوکی استخوان را مشخص کنیم. روش و نمونه‌ها: این تحقیق توصیفی و تکنیک آن مصاحبه ، مشاهده و پرسشنامه بود. برای تمام نمونه‌های تحقیق فرم اطلاعاتی حاوی خصوصیات دموگرافیک افراد و نیز بررسی آگاهی ، نگرش و عملکرد آنها توسط کارشناس آموزش دیده تکمیل گردید. حجم نمونه اولیه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای‭ ۷۲۰ ‬نفر تعیین گردید. به لحاظ همزمان اجرای این تحقیق با تحقیق "بررسی اپیدمیولوژی و عوامل خطر استئوپروز در زنان‭ ۴۰-۶۰ ‬ساله شهر ترهان در سال‭۱۳۷۸ ‬" برای تمام نمونه‌های آن طرح که جهت دانسیتومتری به بیمارستان لقمان مراجعه می کردند فرم اطلاعاتی این تحقیق (بررسی آگاهی ، نگرش و‭(...‬ تکمیل می گردید. یافته‌ها: میانگین و انحراف استاندارد سن‭ ۱۳۲۸ ‬نمونه بررسی شده‭ ۴۸/۹۷+-۵/۸۸ ‬سال بود. میانگین و انحراف استاندارد امتیازهای کسب شده از قسمت بررسی آگاهی از پوکی استخوان (از حداقل صفر و حداکثر‭ ۱۵ ‬امتیاز(‭ ۹/۷۶+-۲/۳۸ ‬بود. میانگین و انحراف استاندارد امتیازهای کسب شده از قسمت بررسی نگرش از حداقل صفرو حداثکر‭ ۳۶ ‬امتیاز ،‭ ۲۲/۱۷+-۴/۲۳ ‬بود. میانگین و انحراف استاندارد امتیازهای کسب شده از قست بررسی عملکرد ازحداقل صر و حداکثر‭ ۳۹ ‬امتیاز ،‭ ۱۶/۵۵+-۴/۳۵ ‬بود. میزن آگاهی نمونه‌های مورد بررسی با نگرش آنها همبستگی معنی‌دار داشت ‭۰/۰۰)‬‭.(p =‬ همچنین میزان آگاهی نمونه‌ها با عملکرد آنها همبستگی معنی‌داری ‭۰۰۰/۰)‬‭(p=‬ و میزان نگرش افراد مورد بررسی با عملکرد آنها همبستگی معنی‌داری ‭۰۰۰/۰)‬‭(p=‬ داشت. سن اراد ارتباط معنی داری با آگاهی و نگرش آنها از پوکی استخوان نداشت. ولی بین سن و عملکرد نمونه‌ها ارتباط معنی داری وجود داشت ‭۰/۰۴۳)‬‭.(p =‬ سطح تحصیلات نمونه‌های مورد بررسی ارتباط معنی‌داری با آگاهی ‭۰/۰۰۰)‬‭(p =‬ ، نگرش ‭۰/۰۰۰)‬‭(p =‬ و عملکرد آنها ‭۰/۰۰۰)‬‭(p =‬ در قبال پوکی استخوان نشان داد. مصرف لبنیات در غذای روزانه ارتباط معنی‌داری با آگاهی افراد نشان نداد ، ولی همبستگی معنی‌داری با نگرش ‭۰/۰۱)‬‭(p =‬ و عملکرد ‭۰/۰۰۰)‬‭(p =‬ افراد در قابل پوکس استخوان نشان داد. شرکت درجلسات ورزشی ارتباط معنی‌داری با آگاهی افراد ‭۰/۹۰۰)‬‭(p =‬ و همچنین همبستگی معنی‌داری با نگرش ‭۰/۰۰۰)‬‭(p =‬ و عملکرد ‭۰/۰۰۰)‬‭(p =‬ افرد در قبال پوکی استخوان نشان داد.
موضوع : ‭Health Knowledge, Attitudes, Practice‬
موضوع : ‭Bone Density‬
موضوع : ‭Osteoporosis - prevention and control‬
موضوع : ‭Osteoporosis Postmenopausal - epidemiology‬
موضوع : ‭Osteoporosis - epidemiology‬
موضوع : ‭Osteoporosis - female‬
توصیفگر : استئوپروزیس - زن‭Osteoporosis - female‬
توصیفگر : استئوپروزیس - اپیدمیولوژی‭Osteoporosis - epidemiology‬
توصیفگر : ‭Osteoporosis Postmenopausal - epidemiology‬
توصیفگر : ‭Osteoporosis - prevention and control‬
توصیفگر : ‭Bone Density‬
توصیفگر : ‭Health Knowledge, Attitudes, Practice‬
مبدا اصلي : IR کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فرمت انتشار : چاپی
کارفرما : صدیقه نعیمی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)