خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره مدرک : ‭پ۲‬
شماره رکورد : 7859
شماره راهنما : ‭پ۲‬
سرشناسه : دانش، مهری
عنوان اصلي : حاملگی خارج رحمی
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۶۵-۶۶‬
مشخصات ظاهري : ‮ ‭۷۸‬ص.‬
مقطع تحصیلی : دکترا
دانشگاه/ دانشکده : ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
يادداشت : تاریخ ورود :‭۱۳۷۷/۰۳/۲۰‬
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه استفاده از تکنولوژی مهندسی بافت جدید بازسازی لثه بااستفاده از داربست های متفاوت در حال توسعه است هدف از این مطالعه ارزیابی کشت فیبروبلاست های لثه سگ برروی کیتوزان بعنوان یک داربست قابل جذب بمنظور تهیه یک بافت سه بعدی وپیوند ان دردهان بیماروارزیابی ان برارتفاع لثه کراتیتیزه میباشد مواد وروشها - ئدر این مطالعه ارتفاع لثه کراتیتیز عمق شیار لثه وعرض لثه دردوسمت شاهد ومداخله در‭ ۵ ‬قلاده سگ نراندازه گیری شد سپس یک نمونه از ناحیه کام تهیه وفیبروبلاست های ان کشت داده شد فیبروبلاست های حاصله برروی داربست ساخته شده از کیتوزان منتقل ودرسمت مداخله روی بستر اماده شده بخیه گردید درسمت شاهد تنها از کیتوزان استفاده شد پس از گذشت‭ ۳ ‬ماه هرسه متغیر در سه ناحیه مزیوباکال میدباکال ودیستوباکال درهردوسمت تعیین گردید بانهیه بیوپسی از لثه ترمیم یافته بررسی هیستولوژیک نیز صورت پذیرفت یافته ها - نتایج حاصل از نظراماری افزایش معنی دار ارتفاع لثه کراتینیزه وعرض لثه چسبنده رادرهردوگروه بعد از جراحی نسبت به قبل از ان نشان داد ولی در مقایسه بین دوگروه شاهد ومداخله اخ‌ت‌ل‌اف م‌ع‌ن‌ی دارام‌اری ب‌رای ای‌ن م‌ی‌زان اف‌زای‌ش م‌ش‌اه‌ده ن‌گ‌ردی‌د ب‌اف‌ت اپ‌ی ت‌ل‌ی‌وم ک‌رات‌ی‌ن‌ی‌زه اگ‌زوس‌ی‌ت‌وز دره‌رگ‌روه وج‌ودداش‌ت درم‌ف‌قایسه گروههای شاهد ومداخله از نظر وضعیت بافت همبندی فیبروزه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید امادرمورد وجو رت ریج در مقایسه دوگروه اختلاف معنی داروجودداشت نتیجه گیری - پیوند تهیه شده از طریق مهندسی بافت بااستفاده از داربست کیتوزان دارای اثر قابل توجهی دربازسازی لثه به شکل نرمال از لحاظ کلینیکی وهیستولوژیک میباشد وباعث افزایش قابل ملاحظه ای ارتفاع لثه کراتینیزه میگردد وباتوجه به مزایای ان نسبت به روشهای معمول میتوان از این روش بهره برد . کلید واژه ها - کیتوزان مهندسی - بافت فیبروبلاست - ارتفاع لثه کراتینیزه کامفر
اصطلاح موضوعی : حاملگی خارج از رحم - شیوع‭Pregnancy Ectopic - epidemiology/‬
اصطلاح موضوعی : حاملگی خارج از رحم - علت شناسی‭Pregnancy Ectopic - etiology/‬
اصطلاح موضوعی : حاملگی خارج از رحم - عوارض‭Pregnancy Ectopic - complications/‬
اصطلاح موضوعی : حاملگی خارج از رحم - طبقه بندی‭Pregnancy Ectopic - classification/‬
اصطلاح موضوعی : حاملگی خارج از رحم درمان
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)