خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره مدرک : ‭پ۱۸۴۳‬
شماره رکورد : 9545
شماره راهنما : ‭۱۸۴۳‬
سرشناسه : حائری فریفته
عنوان اصلي : کاربرد مواد‭SOFT LINER‬ در بیماران پریودنتال
استاد راهنما : فیاض امیر
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۷۱-۷۲‬
مشخصات ظاهري : ‮ ‭۱۴۵‬ص.‬
مقطع تحصیلی : دکترا [دندانپزشکی]
دانشگاه/ دانشکده : ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی
يادداشت : تاریخ ورود :‭۱۳۷۵/۰۶/۲۶‬
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف از این مطالعه تعیین ارتباط رضایت شغلی ب عملکرد کارکنان در موردپاییش رشدکودکان زیر پنج سال در مراکز بهداشتی درمانی شهری تابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی شهید بهشتی می باشدکه شایداز این طریق بتوانیم راهکارهای موثری در جهت بهبودعملکردو ارقای رضایت شغلی کارکنان ارائه نمائیم و قدمی در زاه رسین به تامین حفظ و ارتقای سالمتی کودکان برداشته باشیم روشکار: روش مطالعه توصیفی همبستگی می باشد. در این تحقیق نمونه پژوهش شامل‭ ۹۷ ‬نفراز کارکنان واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهتی که دارای مشخصات واحدهای پژوهش بودندبه عنوان نمونه مورد پژوهش قرارگرفتند. نمونه گیری به دو روش سهمیه ای و خوشه ای وانجام گرفت. جهت بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان از پرسشنامه که حاوی‭ ۵۸ ‬سوال بوداستفاده گردی.‭ ۱۴ ‬سوال مربوط به مشخصات قفردی واحدهای مورد پژوهش‭ ۴۴ ‬سوال در رابطه با عیارهای مختلف رضایت شغلی بود. جهت تعیین عملکردکارکنان در موردپایش رشداز چک لیست مشاهده ای پایش رشد کودکان زیر پنج سال که مشتمل بر‭ ۸۵ ‬مورد بود استفاده گردی. اطلاعات با استفاده از نرم افزارSpss‭ ۱۰ ‬و بااستفاده از آزمون های آنالیز و اریانس ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که اکثریت ‭۵۵/۱)‬) واحدهای مورد پژوهش رضایت شغلی نداردو بیشترین درصد ‭۹۹)‬) عامل نارضایتی در آنان از امردفتری آماری و گزارش دهی زیادبود. بیشترین درصد‭۸۷/۷)‬) عامل رضایت مربوط به روحیه همکاری و کارگروهی و روابط انسنی موجودبین کارکنان مرکز بود. بررسی عملکرد در مورد آموزش به مادران درباره اقدامات عمومی مربوط به رشدکودکو همچنین آموزش به مادران کودکانی که دارای منحنی رشدغیرطبیعی هستندنشان دادکه اکثر واحدهای مورد پژوهش دارای عملکردضعیف می باشند.به طورکلی بررسی عملکرد کارکنان در موردپایش رشدکودکان زیر پنج سال نشان داد که اکثریت‭ ۵۷/۱ ‬واحدهای مورد پژوهش دارای عملکرد متوسط می باشند.
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)