خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
مبدا اصلي : کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
شماره مدرک : ‭پ۱۸۵۷‬
شماره رکورد : 9559
شماره راهنما : ‭۱۸۵۷‬
سرشناسه : کابلی علیرضا
عنوان اصلي : بررسی دوساله کانسر معده در بیمارستان آیت الله طالقانی (سالهای‭(۱۷-۷۰ ‬
استاد راهنما : صدرثقه‌الاسلامی منصور
محل تحصیل : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۷۱-۷۲‬
مشخصات ظاهري : ‮ ‭۱۱۶‬ص.‬
مقطع تحصیلی : دکترا [پزشکی]
دانشگاه/ دانشکده : ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی
يادداشت : تاریخ ورود :‭۱۳۷۵/۰۶/۲۶‬
يادداشت : چاپی
چکيده : اختلالات چربی و لیپوپروتئینهای خون به عل مختلف از جمله مصرف داروهای شیمی درمانی ایجادمیشودیکی ازداروهایی که درتغییرات چربی های خون دخالت دارد‭LASPARGINASE‬می باشد.درمطالعات انجام شده درمراکزمختلف که بادوزهای بالای ال-آسپارژینازبوده است نتایج مختلفی اخذ شده است مطالعه ای بادوز‭6000U/m2‬ تاحال انجام نشده است بدین منظوراین مطالعه با هدف بررسی اثرداروی ال-آسپارژیناز بادوز‭6000U/m2‬ بروی چربی های خوندر کودکان مبتلا به لوکمی لمفوپلاستیک حاد دربیمارستان کودکان مفیدتهران انجام شد. تحقیق به روش کارآزمایی بالینی قبل و بعد انجام شدو جمعیت مورد مطالعه کودکان زیر‭ ۱۵‬سال مبتلا به‭ALL‬ بودندکه بصورت مستمرو غیراحتمالی نمونه گیری شدندو هر بیمارشاهدخودش بود در همه بیماران سطوح چربی و لیپوپروتئینهای سرم شامل‭TG-APO B-APO A-LPA-VLDL-LDL-HDL-Cholestrol :‬ بعداز‭ ۸-۱۲ ‬ساعت ناشتایی در سه مراحله قبل از درمان حین درمان باال-آسپارژیناز و دو ماه بعدازقطع ال-آسپارژیناز چک شد و باهم مقایسه شد. در مطالعه ما‭ ۸۲ ‬کودک که جدیدا تشخیص لوکمی لموفپلاستیک حادداشتند مورد ارزیابی قرارگرفتند. سن متوسط بیماران‭۶ ‬سال با انحراف معیار‭ ۵.۳‬بود. متوسط سطح سرمی تری گلیسرید در مرحله قبل ازشروع ال-آسپارژیناز بادوز‭163.9‬امیلی گرم ا در صد و در مرحله حین درمان باال-آسپارژیناز به‭ ۱۲۳ ‬میلی گرم درصدرسید،که کاهش معنی داری بعد ازشروع ال-آسپارژیناز مشاهده شد.متوسطسطح سرمی کلسترول قبل ازشروع ال-آسپارژیناز‭ ۱۵۱ ‬میلی گرم درصد و درحین درمان باال-آسپارژیناز‭ ۱۴۰ ‬میلی گرم درصد بودو از نظرتفاوت آماری معنی داری با مرحله قبل ازشروع ال-آسپارژیناز نداشت. متوسط سرمی‭HDL‬ قبل از شروع ال-آسپارژیناز‭۳۳ ‬میلی گرم درصد و درحین درمان باال-آسپارژیناز‭ ۳۸‬میلی گرم درصدبودکه تفاوت معنی داری با نسبت به مرحله قبل ازدرماندارد.متوسط سرمی‭LDL‬ قبل از شروع ال-آسپارژیناز‭۸۶ ‬میلی گرم درصدو درحین درمان با ال-آسپارژیناز‭ ۷۷‬میلی گرم درصد بود که تفاوت معنی داری نسبت به مرحله قبل از درمان دارد.متوسط سطح سرمی‭VLDL‬ قبل از شروع ال-آسپارژیناز‭ ۳۳ ‬میلی گرم درصد و درحین درمان باال-آسپارژیناز و درحیندرمان‭ ۲۷ ‬میلی گرم درصدبود که تفاوت معنی داری نسبت به مرحله قبل از درمان دارد. متوسط سطح سرمی‭APOA‬ قبل از شروع ال-آسپارژیناز‭108‬میلی گرم درصد و درحین درمان باال-آسپارژیناز و درحین درمان‭ ۱۱۳‬میلی گرم درصدبود که تفاوت معنی داری نسبت به مرحله قبل از درمان ندارد.متوسط سطح سرمی‭APOB‬ قبل از شروع ال-آسپارژیناز‭102‬ میلی گرم درصد و درحین درمان باال-آسپارژیناز و درحیندرمان‭90‬میلی گرم درصدبود که تفاوت معنی داری نسبت به مرحله قبل از درمان دارد. متوسط سطح سرمی‭LPa‬قبل از شروع ال-آسپارژیناز‭24‬ میلی گرم درصد و درحین درمان باال-آسپارژیناز و درحیندرمان‭ ۱۴ ‬میلی گرم درصدبود که تفاوت معنی داری نسبت به مرحله قبل از درمان دارد. سطح سرمی‭TG‬ بدنبال مصرف ال-آسپارژینازکاه ش می بابد‭HDL.‬ بدنبال مصرف ل-آسپارژیناز افزایش می یابد،کلسترول تغییرمعنی داری بدنبال ال آسپارپیدانمیکندو بطورکلی ال-آسپارژیناز با دوز‭6000‬ واحد در متر مربع برخلاف دوزهای بالای آن باعث افزایش رچربیهای خون نمیشود.واژگان کلیدی‭.children-Lipid Profile-Asp-L-All :‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)