نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶۷۰۹ رکورد از ۱۵۴۳۴۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :بهداشت کار
شماره راهنما :‭WA۴۰۰‬‭ح۷۸۱ب ۱۳۸۰‬
پدیدآور :حلم سرشت، پریوش
تاریخ نشر :‭۱۳۶۷‬.
ناشر :چهر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
2.
کتاب
عنوان :فرهنگ معاصر فرانسه- فارسی‭Farhang moaser : dictionnaire Francais-persan‬
شماره راهنما :‭PC۲۶۴۵‬‭پ۱۴۷ ف ۱۳۷۲‬
پدیدآور :پارسایار، محمدرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲‬.
ناشر :فرهنگ معاصر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
3.
کتاب
عنوان :فرهنگ معاصرانگلیسی - فارسی
شماره راهنما :‭PE۱۶۴۵‬‭ب ۲۳۰ ف ۱۳۷۶‬
پدیدآور :باطنی، محمدرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬.
ناشر :فرهنگ معاصر
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
4.
کتاب
عنوان :مروری براصطلاحات پزشکی‭Review of medical terminology‬
شماره راهنما :‭W۱۵‬‭ن ۳۶۱ م ۱۳۷۱‬
پدیدآور :نخعی، محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱]‬.[چاپ: موسسه انتشارات یزد؛ مرکزپخش: کرمان-کتابفروشی دانشجو‭[‬.
ناشر :ناشر: مولف]
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
5.
کتاب
عنوان :تغذیه و اختلالات تغذیه ای در کودکان
شماره راهنما :‭WS۱۱۵‬‭ت ۶۱۶ ۱۳۷۲‬
تاریخ نشر :‭[۱۳۷۲]‬.
ناشر :احیا کتاب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
6.
کتاب
عنوان :میکروبیولوژی جاوتز‭Medical microbiology‬
شماره راهنما :‭QW۴‬‭م ۹۷۶ ۱۳۷۱‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :آینده سازان
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
7.
کتاب
عنوان :تغذیه ازراه ورید
شماره راهنما :‭WB۴۱۰‬‭ق ۵۳۸ ت ۱۳۷۰‬
پدیدآور :قرائیان، محمد علی
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
8.
کتاب
عنوان :قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن
شماره راهنما :‭Z۶۹۴‬‭ق۸۳۸ ۱۳۷۱‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
9.
کتاب
عنوان :شیوه بهره گیری ازکتابخانه های پزشکی
شماره راهنما :‭Z۴.M۵۷۶‬‭م ۸۳۲ ش ۱۳۷۱‬
پدیدآور :مورتن، لسلی ت
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
10.
کتاب
عنوان :مبانی فیزیولوژی گوارش درانسان
شماره راهنما :‭WI۱۰۲‬‭ز ۲۱ م ۱۳۷۲‬
پدیدآور :زاهدی اصل، صالح
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی اهواز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
11.
کتاب
عنوان :تاریخ علم کمبریج
شماره راهنما :‭Q۱۲۵‬‭ر ۷۲۴ ت ۱۳۶۶‬
پدیدآور :رنان، کالین ا
تاریخ نشر :‭۱۳۶۶‬.
ناشر :نشر مرکز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
12.
کتاب
عنوان :سل شناسی بالینی
شماره راهنما :‭WF۲۰۰‬‭م ۲۸۲ ۱۳۷۳‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :دفترنشرفرهنگ اسلامی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
13.
کتاب
عنوان :آناتومی تصویری شکم دررادیوگرافی ساده و‭C.T.Scan‬
شماره راهنما :‭WI۹۰۰‬‭ر ۱۴۸ آ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :راد، سعید
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :مولف‭[‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
14.
کتاب
عنوان :آندورولوژی
شماره راهنما :‭WJ۱۴۱‬‭ق ۷۶۲ آ ۱۳۷۱‬
پدیدآور :قمری، محمدرضا
تاریخ نشر :‭۱۳۷۱‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی زنجان، معاونت پژوهشی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
15.
کتاب
عنوان :بیماریهای عفونی درایران: بیماریهای ویروسی
شماره راهنما :‭WC۵۰۰‬‭ص ۳۵۴ ب ۱۳۷۲‬
پدیدآور :صائبی، اسماعیل
تاریخ نشر :‭۱۳۷۲‬.
ناشر :نشرالبرز
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
16.
کتاب
عنوان :تشخیص ودرمان بیماری های کلیه
شماره راهنما :‭WJ۳۰۰‬‭ش ۴۱۲ ت ۱۳۷۳‬
پدیدآور :شرایر، روبرت و
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :ندا(نشردانش امروز)
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
17.
کتاب
عنوان :اورژانس های پزشکی
شماره راهنما :‭WB۱۰۵‬‭‮الف‬ ۹۷۳ ‮الف‬ ۱۳۷۳‬
پدیدآور :ایزنبرگ، میکی س
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :ندا (نشر دانش امروز)
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
18.
کتاب
عنوان :مبانی تحقیق در علوم پزشکی
شماره راهنما :‭WB۲۵‬‭م۲۱۴ ۱۳۷۶‬
پدیدآور :فتوحی، اکبر
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬.
ناشر :موسسه فرهنگی علمی انتشاراتی پزشک
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
19.
کتاب
عنوان :بیماری های دستگاه گوارش
شماره راهنما :‭WI۱۴۰‬‭ه۲۲۸ب ۱۳۷۶‬
پدیدآور :هاریسون، تنسلی راندولف
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬.
ناشر :موسسه فرهنگی انتشاراتی پیک ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
20.
کتاب
عنوان :راهنمای عملی تهیه منوکلنال آنتی بادی
شماره راهنما :‭QW۵۷۵/۵‬‭۷۷۱‮الف‬،۶A ۱۳۷۶‬
پدیدآور :ابوالحسنی، محسن
تاریخ نشر :‭۱۳۷۶‬.
ناشر :انستیتو پاستور ایران
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو