نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
داروشناسی ( ۶۰۹ )
تغذیه ( ۴۵۰ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
مترجم ( ۱۳۱ )
بیشتر...
ناشران مرتبط
ارجمند ( ۹۲۰ )
تیمورزاده ( ۵۶۵ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
بیشتر...
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۴۶۲۳۶ )
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۶۲۳۶ رکورد از ۱۴۶۲۰۸ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :روش تحقیق نگارش مقالات علمی و پایان نامه های تحصیلی
شماره راهنما :‭Q۱۸۰/۵۵‬‭/م۳۴۷ر ۱۳۹۱‬
پدیدآور :‏ محمد پور، علی
تاریخ نشر :۱۳۹۱.
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
2.
کتاب
عنوان :دستنامه طب کودکان ماساچوست
شماره راهنما :WS۲۰۰۵د۴پ ۱۳۹۵غیرمرجع
پدیدآور :‏ پراسادپریتاش
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :ابن سینا
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
3.
کتاب
عنوان :هاریسون در یک نگاه (نورولوژی) ۲۰۱۵
شماره راهنما :WL۱۴۰۲ه۲خ۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ خانمرادی‏ زیبا
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
4.
کتاب
عنوان :بیماریهای غدد درون ریز
شماره راهنما :WS۲۰۰۶الف۸ن۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
5.
کتاب
عنوان :بیماریهای آب الکترولیت نفرواوژی و ارولو ژی
شماره راهنما :ws۲۰۰۸۶ب۸۵ک۱۳۹۴غیر مرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :ارتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
6.
کتاب
عنوان :روان پزشکی و طب نوجوان
شماره راهنما :Ws۲۰۰۸۷رغیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
7.
کتاب
عنوان :بیماریهای کودک بدحال آسیب های محیطی
شماره راهنما :۲۰۰Ws۹ب۹ک۱۳۹۴
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
8.
کتاب
عنوان :بیماریهای ایمونولوژی و آلرژی
شماره راهنما :wS۲۰۰۹ب۸ک۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
9.
کتاب
عنوان :بیماریهای دستگاه تنفس
شماره راهنما :WS۲۰۰۲ط۹ب۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
10.
کتاب
عنوان :بیماریهای دستگاه گوارش
شماره راهنما :WS۲۰۰۹۷ب۴بغیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
11.
کتاب
عنوان :بیماریهای پوست نلسون ۲۰۱۵
شماره راهنما :WS۲۰۰۹ب۸ک۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمنرابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
12.
کتاب
عنوان :بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحات اسفند۹۴
شماره راهنما :wS۱۸۱۲ب۹م۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ موحدی نیا‏ محمد
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
13.
کتاب
عنوان :داروهای ژنریک بیماریهای اطفال
شماره راهنما :Qv۲۲۷۰ن۲د۱۳۹۵غیرمرجع
پدیدآور :‏ نامدار‏ جعفر
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :پرستش
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
14.
کتاب
عنوان :رشدوتکامل،کودکان دارای نیازهای خاص
شماره راهنما :WS۲۰۰۵ر۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
15.
کتاب
عنوان :بیماریهای ژنتیک
شماره راهنما :WS۲۰۰۹ب۴ب۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
16.
کتاب
عنوان :بیماریهای ویروس عفونی
شماره راهنما :WS۲۰۰۹۷ب۴بغیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
17.
کتاب
عنوان :تغذیه
شماره راهنما :WS۲۰۰۷۷ت۸۵ک۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ کلیگمن‏ رابرت
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
18.
کتاب
عنوان :OSCEکودکان
شماره راهنما :WS۱۸۳الف۵شغیرمرجع
پدیدآور :‏ شرفیان‏ ثمین
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
19.
کتاب
عنوان :بانک سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی اصلاحاتReformشهریور۹۴
شماره راهنما :WS۱۸۱ب۹م۱۳۹۴غیرمرجع
پدیدآور :‏ موحدی نیا‏ محمدرضا
تاریخ نشر :۱۳۹۴
ناشر :آرتین طب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
20.
کتاب
عنوان :نسخه نویسی برای پزشکان به همراه اصول تجویز منطقی دارو
شماره راهنما :WS۱۰۰۵ن۶ع۱۳۹۵غیرمرجع
پدیدآور :‏ عطار‏ فرید
تاریخ نشر :۱۳۹۵
ناشر :آناطب
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بیمارستان کودکان مفید
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو