نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
Avicenna ( ۸ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:نسخه خطی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۱۹ رکورد از ۱۵۰۷۸۹ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
نسخه خطی فارسی
عنوان :ج‍ن‍گ‌ ش‍ع‍ر (ت‍ذک‍ره‌ اس‍ح‍ق‌ ب‍ی‍ک‌)
شماره راهنما :‭۵-۱۲۸۲۱‬
پدیدآور :اس‍ح‍ق‌ ب‍ی‍ک‌
تاریخ نشر :ق‍رن‌ دوازده‍م‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
2.
نسخه خطی فارسی
عنوان :ج‍ن‍گ‌ ش‍ع‍ر (ت‍ذک‍ره‌ اس‍ح‍ق‌ ب‍ی‍ک‌)
شماره راهنما :‭۵-۱۲۸۲۱‬
پدیدآور :اس‍ح‍ق‌ ب‍ی‍ک‌
تاریخ نشر :ق‍رن‌ دوازده‍م‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
3.
نسخه خطی فارسی
عنوان :قصیدة فی علم المنطق
شماره راهنما :‭۵-۱۷۸۴۲‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۹۰۵ق. (به‌قرینه‌ی تاریخ ش ۲ مجموعه)
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
4.
نسخه خطی فارسی
عنوان :کیفیة سریان العشق
شماره راهنما :‭۵-۱۷۸۴۲‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۹۰۵ق. (به‌قرینه‌ی تاریخ ش ۲ مجموعه)
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
5.
نسخه خطی فارسی
عنوان :م‍ص‍ارع‌ ال‍م‍ص‍ارع‌
شماره راهنما :‭۵-۸۵۳‬
پدیدآور :طوس‍ی‌، خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌
تاریخ نشر :ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍.ق‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
6.
نسخه خطی فارسی
عنوان :معیار العلم فی فن المنطق
شماره راهنما :‭۵-۸۷۴۲‬
پدیدآور :غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :قرن۱۲ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
7.
نسخه خطی فارسی
عنوان :منتخب تعلیقات
شماره راهنما :‭۵-۱۷۸۴۲‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۹۰۵ق. (به‌قرینه‌ی تاریخ ش ۲ مجموعه)
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
8.
نسخه خطی فارسی
عنوان :م‍ن‍طق‌ ش‍ف‍ا
شماره راهنما :‭۵-۱۸۰۱‬
پدیدآور :ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، ش‍ی‍خ‌ال‍رئ‍ی‍س‌
تاریخ نشر :ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍.ق‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
9.
نسخه خطی فارسی
عنوان :ن‍ج‍ات‌
شماره راهنما :‭۵-۸۷۳‬
پدیدآور :ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، ش‍ی‍خ‌ال‍رئ‍ی‍س‌
تاریخ نشر :ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍.ق‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
10.
نسخه خطی فارسی
عنوان :نصایح شیخ ابوعلی‌ سینا
شماره راهنما :‭۵-۷۵۵۹‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۱۳۰۱ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
11.
نسخه خطی فارسی
عنوان :قصیدة فی علم المنطق
شماره راهنما :‭۵-۱۷۸۴۲‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۹۰۵ق. (به‌قرینه‌ی تاریخ ش ۲ مجموعه)
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
12.
نسخه خطی فارسی
عنوان :کیفیة سریان العشق
شماره راهنما :‭۵-۱۷۸۴۲‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۹۰۵ق. (به‌قرینه‌ی تاریخ ش ۲ مجموعه)
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
13.
نسخه خطی فارسی
عنوان :م‍ص‍ارع‌ ال‍م‍ص‍ارع‌
شماره راهنما :‭۵-۸۵۳‬
پدیدآور :طوس‍ی‌، خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌
تاریخ نشر :ت‍ال‍ی‍ف‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍.ق‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
14.
نسخه خطی فارسی
عنوان :معیار العلم فی فن المنطق
شماره راهنما :‭۵-۸۷۴۲‬
پدیدآور :غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
تاریخ نشر :قرن۱۲ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
15.
نسخه خطی فارسی
عنوان :منتخب تعلیقات
شماره راهنما :‭۵-۱۷۸۴۲‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۹۰۵ق. (به‌قرینه‌ی تاریخ ش ۲ مجموعه)
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
16.
نسخه خطی فارسی
عنوان :م‍ن‍طق‌ ش‍ف‍ا
شماره راهنما :‭۵-۱۸۰۱‬
پدیدآور :ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، ش‍ی‍خ‌ال‍رئ‍ی‍س‌
تاریخ نشر :ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍.ق‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
17.
نسخه خطی فارسی
عنوان :ن‍ج‍ات‌
شماره راهنما :‭۵-۸۷۳‬
پدیدآور :ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، ش‍ی‍خ‌ال‍رئ‍ی‍س‌
تاریخ نشر :ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍.ق‌
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
18.
نسخه خطی فارسی
عنوان :نصایح شیخ ابوعلی‌ سینا
شماره راهنما :‭۵-۷۵۵۹‬
پدیدآور :اب‍ن‌‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
تاریخ نشر :۱۳۰۱ق.
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
19.
نسخه خطی فارسی
عنوان :دی‍وان‌ شمس تبریزی
شماره راهنما :‭۵-۱۴۹۶۴‬
پدیدآور :م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
نوع ماده :نسخه خطی فارسی
نسخه خطی فارسی[نسخه خطی]
مرکز :دانشکده بهداشت
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو