نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:سایر منابع چاپی فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۰ رکورد از ۱۴۹۳۶۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :مداخلات پرستاری- تغذیه کامل وریدی- آیین کار
شماره راهنما :
پدیدآور :سازمان ملی استاندارد ایران
تاریخ نشر :‏‫‬‏، ۱۳۹۱.
ناشر :سازمان ملی استاندارد ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :بیمارستان مسیح دانشوری
2.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تاثير آموزش بر بهبود کیفیت وضعیت کلرزنی منابع آب آشامیدنی مناطق سررود، دشتروم وتل خسرواز شهرستان بویراحمد
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۸۴
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[طرح]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
3.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تعیین وضعیت بهسازی و بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی مشمول قانون ماده ۱۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد و مقایسه آن با آمارهای موجود
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۸
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[طرح]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
4.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تاثير آموزش بر بهبود کیفیت وضعیت کلرزنی منابع آب آشامیدنی مناطق سررود، دشتروم وتل خسرواز شهرستان بویراحمد
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۸۴
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[طرح]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
5.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :تعیین وضعیت بهسازی و بهداشتی اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی مشمول قانون ماده ۱۳ در استان کهگیلویه و بویراحمد و مقایسه آن با آمارهای موجود
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۸
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[طرح]
مرکز :دانشکده پیراپزشکی
6.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آئین کار برای حفظ و نگهداری ویتامینها در فرآیند مواد غذایی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۶۸.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی
7.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آئین کار ساختمان٬ تاسیسات٬ تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۶۰.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی
8.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آئین کار برای حفظ و نگهداری ویتامینها در فرآیند مواد غذایی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۶۸.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی
9.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آئین کار ساختمان٬ تاسیسات٬ تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۶۰.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی
10.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آئین کار برای حفظ و نگهداری ویتامینها در فرآیند مواد غذایی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۶۸.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی
11.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :آئین کار ساختمان٬ تاسیسات٬ تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری سردخانه مواد غذائی
شماره راهنما :
پدیدآور :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۶۰.
ناشر :موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی[استاندارد]
مرکز :انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی
12.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
13.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
14.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
15.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
16.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
17.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
18.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
19.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :همایش ملی آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :[۱۳۸۴]
ناشر :بی‌نا]
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [گزارش]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
20.
سایر منابع چاپی فارسی
عنوان :اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن برسلامت
شماره راهنما :
تاریخ نشر :۱۳۸۴ .
ناشر :موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک
نوع ماده :سایر منابع چاپی فارسی
سایر منابع چاپی فارسی [بروشور]
مرکز :دانشکده بهداشت و ایمنی
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو