نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
پزشکی ( ۲۲ )
جراحی ( ۳ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۸۴۹ رکورد از ۱۴۹۳۶۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :ارمغان دانش ( دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ‭(‬
شماره راهنما :‭م ۸‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۷۵‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
2.
پیایند فارسی
عنوان :فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار( اسرار‭(‬
شماره راهنما :‭م ۹‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۷۳‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی سبزوار
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
3.
پیایند فارسی
عنوان :انجمن علمی متخصصین باروری وناباوری
شماره راهنما :‭م ۱۱‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۸۵‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
4.
پیایند فارسی
عنوان :انجمن فیزیوتراپی ایران
شماره راهنما :‭م ۱۲‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۶۵‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
5.
پیایند فارسی
عنوان :بولتن علمی لیزر پزشکی
شماره راهنما :‭م ۱۷‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۸۰‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :جهاد دانشگاهی ،واحد علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
6.
پیایند فارسی
عنوان :بهبود(مجله علمی دانشکده پرستاری مامائی وپیراپزشکی کرمانشاه‭(‬
شماره راهنما :‭م۱۸‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۷۵‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
7.
پیایند فارسی
عنوان :پایش ( فصلنامه پژوهشکده علوم بهدشتی جهاد دانشگاه‭(‬
شماره راهنما :‭م ۲۴‬
تاریخ نشر :: ‭۱۳۸۰‬.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
8.
پیایند فارسی
عنوان :پژودا( مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی تهران‭(‬
شماره راهنما :‭م ۲۸‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۸۵‬موجودی در کتابخانه.
ناشر :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
9.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهش در پزشکی( مجله پژوهشی دانشکده پزشکی‭(‬
شماره راهنما :‭م ۲۹‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۸۲‬موجودی در کتابخانه.
ناشر :دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
10.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهش در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
شماره راهنما :‭م ۳۰‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۷۷‬موجودی در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
11.
پیایند فارسی
عنوان :پژوهنده
شماره راهنما :‭م ۳۱‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۵۴‬موجودی در کتابخانه.
ناشر :معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
12.
پیایند فارسی
عنوان :تازه‌های ستون فقرات
شماره راهنما :‭م ۴۱‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۸۱‬موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
13.
پیایند فارسی
عنوان :تحقیقات پرستاری ومامایی ( دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‭(‬
شماره راهنما :‭م ۴۲‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۸۳‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
14.
پیایند فارسی
عنوان :تنفس ( فصلنامه بیماریهای تنفسی ، جراحی قفسه صدری ،مراقبتهای ویژه وسل‭(‬
شماره راهنما :‭م ۴۷‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۸۰‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
15.
پیایند فارسی
عنوان :حکیم ( مجله پژوهشی‭(‬
شماره راهنما :‭م ۵۰‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۷۴‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
16.
پیایند فارسی
عنوان :حیات ( مجله دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران‭(‬
شماره راهنما :‭م ۵۱‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۸۵‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
17.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه کاپا( انجمن علمی کتابداری واطلاع رسانی پزشکی ایران‭(‬
شماره راهنما :‭م ۵۸‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۸۲‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :انتشارات روشن کتاب
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
18.
پیایند فارسی
عنوان :خون
شماره راهنما :‭م ۶۰‬
تاریخ نشر :‭ ۱۳۵۴‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
ناشر :مرکز تحقیقات انتقال خون
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
19.
پیایند فارسی
عنوان :دانشور (فصلنامه آموزشی دانشگاه شاهد‭(‬
شماره راهنما :‭م ۶۴‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۷۵‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
20.
پیایند فارسی
عنوان :درد
شماره راهنما :‭م ۶۵‬
تاریخ نشر :: ‭ ۱۳۷۹‬اولین شماره موجود در کتابخانه.
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو