نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
‭Rats‬ ( ۳۱ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۸۵۴ رکورد از ۱۴۹۳۶۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی عوامل مرتبط با سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران در سال‭۱۳۸۲-۸۳ ‬
شماره راهنما :‭ط ۷۰۰‬
پدیدآور :یاوری، پروین، مجری طرح
تاریخ نشر :‭۱۳۸۳‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشکده پزشکی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
2.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی مقاومت به متی سیلین به روش‭MIC‬ در استافیلوکوک آریوس در بیماران بستری در بیمارستان لقمان در سال‭۱۳۸۲ ‬
شماره راهنما :‭ط ۷۰۱‬
پدیدآور :وحدانی، پرویز، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
3.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی عملکرد کلیوی در مبتلایان به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید در سال‭۱۳۸۳ ‬
شماره راهنما :‭ط ۷۰۲‬
پدیدآور :محکم، معصومه، مجری طرح
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
4.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :تعیین اثر ایمونوگلوبولین وریدی با دوز بالا در مقایسه‌با ایمونوگلوبولین وریدی با دوزپایین در بیماران مبتلا به سندرم گلین باره حاد در مرکز آموزشی درمانی مفید
شماره راهنما :‭ط ۷۰۳‬
پدیدآور :غفرانی، محمد، مجری طرح
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
5.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی اثر پانسمان بر ترمیم زخم فاشیاتومی ساق
شماره راهنما :‭ط ۷۰۴‬
پدیدآور :شفقی، تورج، مجری
ناشر :معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
6.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مطالعه امکان رفع تحمل ایجاد شده به اثر ضد دردی مرفین توسط درد التهابی مزمن و بررسی نقش طناب نخاعی کمری به عنوان محل تداخل دو پدیده تحمل و درد التهابی
شماره راهنما :‭ط ۷۰۵‬
پدیدآور :معتمدی ، فرشته، مجری طرح
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
7.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :شناسایی حدواسط مولتن گلبول پروتئین آلبومین سرم انسان‭(HSA)‬ وآنزیم آدنوزین دآمیناز‭(ADA)‬ از طریق دناتوراسیون
شماره راهنما :‭ط ۷۰۶‬
پدیدآور :مقدم نیا، حسن، مجری طرح
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
8.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :سنتز آزمایشگاهی و کنترل فیزیوکوشیمیایی نیکوتینامید و نیکوتینیک اسید
شماره راهنما :‭ط ۷۰۷‬
پدیدآور :زرقی، افشین، مجری طرح
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
9.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تاخیر تجویزماده‭۴ ‬- متیل کاتکول روی ضایعه فشار مزمن عصب سیاتیک
شماره راهنما :‭ط ۷۰۸‬
پدیدآور :شاردی مناهجی، هما، مجری طرح
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
10.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی میزان شیوع باکتریهای ایجاد کننده آرتریت سپتیک و تعیین حساسیت و مقاومت باکتریهای جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز دانشگاهی در سال‭۸۳-۸۴ ‬
شماره راهنما :‭ط ۷۰۹‬
پدیدآور :اسلامی، گیتا، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
11.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :اندازه گیری میزان‭IL-6‬ سرم و ارتباط آن با میزان این ماده در بافت توموری بیماران مبتلا به بدخیمی های گوارشی و میزان تهاجم بیماری
شماره راهنما :‭ط ۷۱۰‬
پدیدآور :اسفندی، فریده، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
12.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی ارزش تشخیص آنزیم تلومراز در اسمیر تهیه شده از سرطان سلولهای سنگفرشی حفره دهان
شماره راهنما :‭ط ۷۱۱‬
پدیدآور :اسلامی، بهنام، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
13.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تغییرات فرم و اندازه قوس فکی نرمال در نوجوانان گروه سنی‭ ۱۲ ‬تا‭ ۱۶ ‬ساله ایرانی (مطالعه طولی‭ ۴ ‬ساله در شهر قزوین‭(‬
شماره راهنما :‭ط ۷۱۲‬
پدیدآور :نوری، مهتاب، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
14.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی وضعیت مرگ برنامه ریزی شده سلولی‭(Apoptosisa)‬ در بیماری پریودنتیت پیشرفته‭(Advanced Periodontitis)‬ و پریودنیت حاد مهاجم‭(aggressive Periodontitis)‬
شماره راهنما :‭ط ۷۱۳‬
پدیدآور :اسلامی، بهنام، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
15.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تاثیر کپسول روغن ماهی بر دیسمنوره اولیه
شماره راهنما :‭ط ۷۱۴‬
پدیدآور :دولتیان، ماهرخ، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
16.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :مقایسه نتایج آناتومیک و بینایی و عوارض ویترکتومی اولیه و باکل اسکلرا در درمان جداشدگی شبکیه در بیماران با سابقه عمل کاتاراکت
شماره راهنما :‭ط ۷۱۵‬
پدیدآور :احمدیه، حمید، مجری
تاریخ نشر :‭۱۳۸۲‬.
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معاونت پژوهشی
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
17.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی تاثیر نیتریک اکساید‭NO‬ بر بایندینگ گیرنده های اپیوئیدی در غشاء گلبولهای سفید خون محیطی در موش های صحرایی با کلستاز انسدادی حاد
شماره راهنما :‭ط ۷۱۶‬
پدیدآور :روشن ضمیر، فرشاد، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معاونت پژوهشی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
18.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی همبستگی‭Air-Bone Gap‬ آستانه های شنوایی و‭Air-Bone Gap‬ رفلکس اکوستیک در کاهش شنوایی انتقالی یکطرفه
شماره راهنما :‭ط ۷۱۷‬
پدیدآور :غلامی، حسین، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
19.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی ژنوتایپ و موتاسیون‭GSTT 1‬،‭GSTM 1‬،‭GSTP 1‬ به عنوان ریسک فاکتور بیماریهای کرونری قلب در افراد سیگاری
شماره راهنما :‭ط ۷۱۸‬
پدیدآور :سعادت، حبیب الله، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
20.
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
عنوان :بررسی نتایج پیوند قرنیه در کراتوکنوس
شماره راهنما :‭ط ۷۱۹‬
پدیدآور :جوادی، محمد علی، مجری
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
نوع ماده :طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی[طرح تحقیقاتی]
مرکز :مدیریت منابع، کتابخانه مرکزی و اسناد
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو